Werkwijze & Tarieven

Wij werken volgens het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat wij alles doorsturen naar uw mutualiteit en door hen vergoed worden. Dit geldt natuurlijk alleen als u volledig in regel bent met uw ziekenfonds. Wij werken samen met alle ziekenfondsen. Dit systeem is geldig voor alle zorgen met nomenclatuur (bepaald door het RIZIV).

Voor de zorgen zonder nomenclatuur wordt er op voorhand en in samenspraak een zorgcontract opgemaakt met de daarbijhorende tarieven en afspraken. Bv: oogindruppeling zonder operatie, hulp bij omkleden zonder score forfait A, B of C

Indien een patiënt niet aanwezig is zonder te verwittigen, vragen wij een vergoeding van 30 euro.

Toch nog een vraag?

Zit je toch nog met vragen over het derdebetalerssysteem of is er iets niet duidelijk over de nomenclatuur. Neem dan voor alle zekerheid eerst contact op met je ziekenfonds. Uiteraard helpen we je graag verder als je nog vragen hebt die specifiek gaan over onze vergoeding of de manier waarop een zorgcontract wordt opgemaakt buiten de nomenclatuur. Contacteer ons gerust voor meer info.